Ploki Pihtipudas toimintalinja 2013-2014

 1. SEURAN VISIO
 2. KASVATUKSELLISET JA EETTISET PERIAATTEET
 3. VALMENNUKSEN LINJAUKSET IKÄLUOKITTAIN
 4. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT
 5. ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT
 6. SEURAVÄEN HUOMIOIMINEN JA KIITTÄMINEN
 7. SEURAN TIEDOTUS

 

1. SEURAN VISIO

 • Tarjota Pihtiputaalla sekä harrastuksenomaista että menestykseen tähtäävää lentopallo ja beach-volleytoimintaa.
 • Luoda junioripelaajille mahdollisuus nousta edustusjoukkueeseen (LiigaPloki).
 • Luoda lapsille ja nuorille perusta koko elämänkaaren mittaisella liikunnalliselle elämäntavalle.

2. KASVATUKSELLISET JA EETTISET PERIAATTEET

 • Reilu peli
 • Opetellaan vastuunottamista pelikentällä.
 • Joukkuelajeissa korostuu sosiaalisten taitojen oppiminen.
 • Toimintamme on avointa ja kaikenikäiset ja – tasoiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan.
 • Seuramme toiminta on päihteetöntä ja terveellisiin elämäntapoihin ohjaavaa.
 • Terveellisiin elämäntapoihin opetellaan ravinnon ja hygienian kautta.

3. VALMENNUKSEN LINJAUKSET IKÄLUOKITTAIN

F- ikäiset

 • tiikerikerholaisten lentopalloharrastuksessa tärkeintä on liikunnanilo ja lajin pariin innostaminen leikkien, pienpelien ja leikkimielisten lajiharjoitteiden kautta.
 • kaikki tiikerikerholaiset saavat osallistua mahdollisuuksien mukaan alueella järjestettäviin toimintapäiviin ja Suomen Lentopalloliiton taitomerkki-temppujen suorittamiseen.
 • lisenssin maksaneet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan alueen kilpailu toimintaan ja muihin turnauksiin.

Tiikerikerhon kasvatuksellisia tavoitteita:

 • toimintaan osallistuminen ja harrastukseen sitoutuminen
 • toimiminen joukkueena
 • itsestä huolehtiminen

Tiikerikerhon liikunnallisia tavoitteita:

 • Tavoitteena on kehittää monipuolisesti urheilun perustaitoja
 • Kehitetään kehon hallintaa, liikeratoja ja liikkumista rajoitetussa tilassa (pelikentällä)
 • Opetellaan toimintapäiviin sisältyviä temppuja perusliikkeitä ja niiden liikeyhdistelmiä

Tiikerikerhon lajitavoitteita

 • Opetellaan sormi- ja hihalyöntiä
 • Opetellaan jalkojen käyttöä ja liikkumista pallon alle
 • Opetellaan ala-aloitus
 • Opetellaan 2 vs 2 pelin säännöt

E- ikäiset (9-10 vuotiaat)

 • Monipuolista ja leikinomaista harjoittelua 2 krt/ vk
 • Syksyllä aloitataan tekniikoiden opettelulla (valmiusasento, sormilyönti, hihalyönti, ala-aloitus)
 • Liikkumistekniikat ja sijoittuminen kentällä
 • Kannustetaan autetaan ja neuvotaan
 • Toisten huomioiminen
 • Opetellaan sääntöjen noudattamista
 • Keväällä vielä kerrataan jo opittuja ja opetellaan uutena mm. pallon sijoittamista vastustajan kenttään sekä kopitonta peliä
 • Vaatiminen on välittämistä, keväällä vaaditaan pelaajalta jo enemmän ja harjoittelemaan kovempaa

D- ikäiset (11-12 vuotiaat)

 • Joukkueen tavoite on kehittää taitoja ja motivaatiota edelleen
 • Joukkuekavereiden arvostamisen ja kannustamisen merkitys kasvaa edelleen pelattaessa 4 vs 4 peliä
 • Jokainen pelaaja sitoutuu noudattamaan sovittuja joukkueen omia pelisääntöjä
 • Mukaan pääsevät kaikki lentopallosta kiinnostuneet
 • Harjoitukset minipuolisia
  • Lajiharjoittelu
  • Ominaisuusharjoittelu
  • Psyykkinen valmennus
 • D- juniorit harjoittelevat 3 kertaa viikossa
 • Testit 3 kertaa kauden aikana, syksyllä, vuodenvaihteessa ja keväällä
 • Pidetään opittu taso ja toistojen kautta opitaan lisää
  • Sormi- ja hihalyönti
  • Syöttö
  • Vastaanotto
  • Iskulyönti
  • Passi
 • Ketjutetaan yksittäisiä harjoitteita yhdeksi kokonaisuudeksi
 • Opetellaan pelitaktiikkaa ja sen eri variaatioita
 • Noudatetaan sovittua taktiikkaa
 • Tavoitellaan maksimaalista suoritusta
 • Tavoitellaan menestystä

C- ikäiset (13-15 vuotiaat)

 • C-ikäiset harjoittelevat 3 kertaa viikossa
 • Lajiharjoittelussa pyritään entistä puhtaampiin suorituksiin ja siirtämään opitut taidot pelikentälle
 • Muutoksena entiseen: kuusikkopelaaminen, pelipaikkojen opettelu ja peliroolit
 • Kilpailulliset tavoitteet tulevat mukaan
 • Vartalonhallinnan opettelua jatketaan ja siihen keskitytään entistä enemmän
 • Lisätään fyysistä ja omatoimista harjoittelua

4. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT

Yleistä

 • Koko seuraväen ja pelaajien kunnioittaminen ja tasapuolinen kohtelu näkyy kaikessa toiminnassa
 • Seura hakee koko ajan aktiivisesti uusia ihmisiä mukaan toimintaan
 • Taloudelliset syyt eivät saa olla este tulla mukaan harrastustoimintaan
 • Huolehditaan “seuraaktiivien” jaksamisesta (kiittäminen, palkitseminen)

Lajitoiminta

 • Uusia valmentajia ja ohjaajia etsitään jatkuvasti
 • Tavoitteena on että jokaisella harjoitusryhmällä/ ikäluokalla on 2 valmentajaa
 • Koulutusten kautta seuran valmennus pidetään korkealla tasolla ja koulutusmahdollisuuksista tiedotetaan aktiivisesti
 • Kausi aloittaan syksyllä aloitustilaisuudella ja päätetään keväällä päätöstilaisuudella, jossa seuran omat palkitsemiset ja muistamiset

5. ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

Hallitus/ Johtokunta

 • Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Johtokunnan tehtävät on määritelty tarkemmin seuran säännöissä.

Puheenjohtaja

 • Seuran yleinen johtaminen
 • Kontaktien luominen ja ylläpitäminen yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin

Sihteeri

 • Kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen puhtaaksikirjoitus
 • Kokouskutsujen lähettäminen puheenjohtajan pyynnöstä
 • Seuran asioihin liittyvien hakemusten ym. tekeminen (esim. avustukset)

Rahastonhoitaja

 • Hoitaa seuran toimintaan liittyvät maksut ja laskutukset
 • Yhteydenpito kirjanpitoa hoitavan tilitston kanssa sekä yleinen seuran talouden seuranta

Junioripäällikkö

 • Tekee kauden alussa pelaajamaksuihin ja sarjatoimintaan liittyvät infot
 • Hoitaa sarjailmoittautumiset ja kilpailutoimintaan liittyvät hakemukset (mm. yli-ikäisyysluvat)
 • Hoitaa ja allekirjoittaa seurasiirrot
 • Huolehtii Power-Cupiin liittyvät asiat (ilmoittautumiset, infot)
 • Toimii sinettiyhdyshenkilönä

Valmennuspäällikkö

 • Vastaa seuran yleisestä valmennuslinjasta
 • Johtaa uusien valmentajien rekrytointia
 • Järjestää valmentaja- ja tuomarikoulutukset

Seuran valmentajakerho

 • Kokoontuu tarvittaessa laji- ja kilpailutoimintaan liittyvissä asioissa
 • Tekee tarvittaessa esityksiä johtokunnalle (esim. palkitsemiset)

Tiedottaja

 • Hoitaa seuran asioihin liittyvän tiedotuksen seuran kotisivujen ja paikallislehden seurapalstan kautta
 • Välittää tiedotteita ulkoisiin medioihin
 • Ylläpitää seuran kotisivuja (www.ploki.com)

6. SEURAVÄEN HUOMIOIMINEN JA KIITTÄMINEN

 • Vastuutehtävien jakamisella huolehditaan seuran toiminnassa mukana olevien jaksamisesta
 • Aktiivisesti seuran toiminnassa olevia muistetaan kiittää
 • Kauden päätöstilaisuudessa jaetaan Lions- kiertopalkinnot ansioituneille joukkueille, pelaajille, valmentajille ja muille toimijoille
 • Seura tekee esityksiä myös muihin palkitsemisiin esim. kunnan stipendit, maakuntajaoston ansiomerkit

7. SEURAN TIEDOTUS

 • Seuran pääasiallinen tiedotuskanava on kotisivut (www.ploki.com) sekä paikallislehden (Kotiseudun Sanomat) seurapalsta
 • Tiedotuksella pyritään antamaan seurasta positiivinen kuva ja seuran toiminta on näkyvää
 • Ottelutapahtumat ja turnausraportit pyritään saamaan näkyville aktiivisesti kaikista ikäluokista

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.