Toimintalinja

Ploki Pihtipudas toimintalinja 2021-2022

1. SEURAN VISIO
2. KASVATUKSELLISET JA EETTISET PERIAATTEET
3. VALMENNUKSEN LINJAUKSET IKÄLUOKITTAIN
4. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT
5. ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT
6. SEURAVÄEN HUOMIOIMINEN JA KIITTÄMINEN
7. SEURAN TIEDOTUS

1. SEURAN VISIO

Tarjota Pihtiputaalla sekä harrastuksenomaista että menestykseen tähtäävää lentopallo ja beach-volleytoimintaa.
Luoda junioripelaajille mahdollisuus nousta edustusjoukkueeseen (LiigaPloki).
Luoda lapsille ja nuorille perusta koko elämänkaaren mittaisella liikunnalliselle elämäntavalle.

2. KASVATUKSELLISET JA EETTISET PERIAATTEET

Reilu peli
Opetellaan vastuunottamista pelikentällä.
Joukkuelajeissa korostuu sosiaalisten taitojen oppiminen.
Toimintamme on avointa ja kaikenikäiset ja – tasoiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan.
Seuramme toiminta on päihteetöntä ja terveellisiin elämäntapoihin ohjaavaa.
Terveellisiin elämäntapoihin opetellaan ravinnon ja hygienian kautta.

3. VALMENNUKSEN LINJAUKSET IKÄLUOKITTAIN

F- ikäiset
tiikerikerholaisten lentopalloharrastuksessa tärkeintä on liikunnanilo ja lajin pariin innostaminen leikkien, pienpelien ja leikkimielisten lajiharjoitteiden kautta.
kaikki tiikerikerholaiset saavat osallistua mahdollisuuksien mukaan alueella järjestettäviin toimintapäiviin ja Suomen Lentopalloliiton taitomerkki-temppujen suorittamiseen.
lisenssin maksaneet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan alueen kilpailu toimintaan ja muihin turnauksiin.

Tiikerikerhon kasvatuksellisia tavoitteita:
toimintaan osallistuminen ja harrastukseen sitoutuminen
toimiminen joukkueena
itsestä huolehtiminen

Tiikerikerhon liikunnallisia tavoitteita:
Tavoitteena on kehittää monipuolisesti urheilun perustaitoja
Kehitetään kehon hallintaa, liikeratoja ja liikkumista rajoitetussa tilassa (pelikentällä)
Opetellaan toimintapäiviin sisältyviä temppuja perusliikkeitä ja niiden liikeyhdistelmiä
Tiikerikerhon lajitavoitteita
Opetellaan sormi- ja hihalyöntiä
Opetellaan jalkojen käyttöä ja liikkumista pallon alle
Opetellaan ala-aloitus
Opetellaan 2 vs 2 pelin säännöt

E- ikäiset (9-10 vuotiaat)
Monipuolista ja leikinomaista harjoittelua 2 krt/ vk
Syksyllä aloitataan tekniikoiden opettelulla (valmiusasento, sormilyönti, hihalyönti, ala-aloitus)
Liikkumistekniikat ja sijoittuminen kentällä
Kannustetaan autetaan ja neuvotaan
Toisten huomioiminen
Opetellaan sääntöjen noudattamista
Keväällä vielä kerrataan jo opittuja ja opetellaan uutena mm. pallon sijoittamista vastustajan kenttään sekä kopitonta peliä
Vaatiminen on välittämistä, keväällä vaaditaan pelaajalta jo enemmän ja harjoittelemaan kovempaa

D- ikäiset (11-12 vuotiaat)
Joukkueen tavoite on kehittää taitoja ja motivaatiota edelleen
Joukkuekavereiden arvostamisen ja kannustamisen merkitys kasvaa edelleen pelattaessa 4 vs 4 peliä
Jokainen pelaaja sitoutuu noudattamaan sovittuja joukkueen omia pelisääntöjä
Mukaan pääsevät kaikki lentopallosta kiinnostuneet
Harjoitukset minipuolisia:
Lajiharjoittelu
Ominaisuusharjoittelu
Psyykkinen valmennus
D- juniorit harjoittelevat 3 kertaa viikossa
Testit 3 kertaa kauden aikana, syksyllä, vuodenvaihteessa ja keväällä
Pidetään opittu taso ja toistojen kautta opitaan lisää:
Sormi- ja hihalyönti
Syöttö
Vastaanotto
Iskulyönti
Passi
Ketjutetaan yksittäisiä harjoitteita yhdeksi kokonaisuudeksi
Opetellaan pelitaktiikkaa ja sen eri variaatioita
Noudatetaan sovittua taktiikkaa
Tavoitellaan maksimaalista suoritusta
Tavoitellaan menestystä

C- ikäiset (13-15 vuotiaat)
C-ikäiset harjoittelevat 3 kertaa viikossa
Lajiharjoittelussa pyritään entistä puhtaampiin suorituksiin ja siirtämään opitut taidot pelikentälle
Muutoksena entiseen: kuusikkopelaaminen, pelipaikkojen opettelu ja peliroolit
Kilpailulliset tavoitteet tulevat mukaan
Vartalonhallinnan opettelua jatketaan ja siihen keskitytään entistä enemmän
Lisätään fyysistä ja omatoimista harjoittelua

4. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT

Yleistä
Koko seuraväen ja pelaajien kunnioittaminen ja tasapuolinen kohtelu näkyy kaikessa toiminnassa
Seura hakee koko ajan aktiivisesti uusia ihmisiä mukaan toimintaan
Taloudelliset syyt eivät saa olla este tulla mukaan harrastustoimintaan
Huolehditaan "seuraaktiivien" jaksamisesta (kiittäminen, palkitseminen)

Lajitoiminta
Uusia valmentajia ja ohjaajia etsitään jatkuvasti
Tavoitteena on että jokaisella harjoitusryhmällä/ ikäluokalla on 2 valmentajaa
Koulutusten kautta seuran valmennus pidetään korkealla tasolla ja koulutusmahdollisuuksista tiedotetaan aktiivisesti
Kausi aloittaan syksyllä aloitustilaisuudella ja päätetään keväällä päätöstilaisuudella, jossa seuran omat palkitsemiset ja muistamiset

5. ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

Hallitus/ Johtokunta
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Johtokunnan tehtävät on määritelty tarkemmin seuran säännöissä.

Puheenjohtaja
Seuran yleinen johtaminen
Kontaktien luominen ja ylläpitäminen yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin

Sihteeri
Kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen puhtaaksikirjoitus
Kokouskutsujen lähettäminen puheenjohtajan pyynnöstä
Seuran asioihin liittyvien hakemusten ym. tekeminen (esim. avustukset)

Rahastonhoitaja
Hoitaa seuran toimintaan liittyvät maksut ja laskutukset
Yhteydenpito kirjanpitoa hoitavan tilitston kanssa sekä yleinen seuran talouden seuranta

Junioripäällikkö
Tekee kauden alussa pelaajamaksuihin ja sarjatoimintaan liittyvät infot
Hoitaa sarjailmoittautumiset ja kilpailutoimintaan liittyvät hakemukset (mm. yli-ikäisyysluvat)
Hoitaa ja allekirjoittaa seurasiirrot
Huolehtii Power-Cupiin liittyvät asiat (ilmoittautumiset, infot)
Toimii sinettiyhdyshenkilönä

Valmennuspäällikkö
Vastaa seuran yleisestä valmennuslinjasta
Johtaa uusien valmentajien rekrytointia
Järjestää valmentaja- ja tuomarikoulutukset

Seuran valmentajakerho
Kokoontuu tarvittaessa laji- ja kilpailutoimintaan liittyvissä asioissa
Tekee tarvittaessa esityksiä johtokunnalle (esim. palkitsemiset)

Tiedottaja
Hoitaa seuran asioihin liittyvän tiedotuksen seuran kotisivujen ja paikallislehden seurapalstan kautta
Välittää tiedotteita ulkoisiin medioihin
Ylläpitää seuran kotisivuja (www.ploki.com)


6. SEURAVÄEN HUOMIOIMINEN JA KIITTÄMINEN

Vastuutehtävien jakamisella huolehditaan seuran toiminnassa mukana olevien jaksamisesta
Aktiivisesti seuran toiminnassa olevia muistetaan kiittää
Kauden päätöstilaisuudessa jaetaan Lions- kiertopalkinnot ansioituneille joukkueille, pelaajille, valmentajille ja muille toimijoille
Seura tekee esityksiä myös muihin palkitsemisiin esim. kunnan stipendit, maakuntajaoston ansiomerkit

7. SEURAN TIEDOTUS

Seuran pääasiallinen tiedotuskanava on kotisivut (www.ploki.com) sekä paikallislehden (Kotiseudun Sanomat) seurapalsta
Tiedotuksella pyritään antamaan seurasta positiivinen kuva ja seuran toiminta on näkyvää
Ottelutapahtumat ja turnausraportit pyritään saamaan näkyville aktiivisesti kaikista ikäluokista